Oldal kiválasztása

Az önmentés fontossága

Amíg nincs baj, addig nincs baj, épp ezért sokszor meg sem fordul a fejünkben az önmentés folyamatának elsajátítása. Egy felelős munkáltató viszont nem kezelheti ilyen egyszerűen a dolgokat!

A munkáltatónak előre fel kell készülnie azokra az esetekre is, amikor valami közbejön és megborítja a normál munkavégzés menetét. Ilyen eset az is, ha a munkavállaló bajba kerül és menekülnie kell a munkavégzés helyéről legyen az magasban vagy akár mélyben. Ezeket az esetek jogszabályban is rögzítve vannak, tehát egyértelműen szabályozva vannak azok az esetek, amikre előzetesen fel kell készülnie a munkáltatónak. A legfontosabb az emberi élet, ezért az önmentés vagy a társmentés feltételeinek biztosítása elengedhetetlen. Az önmentésnek vannak tárgyi és személyi feltételei. Ha ezeknek együttesen megfelelünk, csak abban az esetben kezdhetjük meg a munkavégzést.

Rendelet

A 3/2002 (II.8.) SZCSM-EÜM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről foglalja magában, hogy a munkáltatónak előzetesen fel kell készülnie. Az adott munkahelyen a mentés, illetve a menekülés céljára szolgáló eszközök könnyen hozzáférhető helyen és működőképes állapotban tartásáról. Ilyen eszközöknek rendelkezésre kell állniuk a magasban- vagy mélyben történő munkavégzések során. Ráadásul ezek helyes használatát is köteles a munkáltató a munkavállalóknak megtanítani! Természetesen ebben a feladatban a munkáltató igénybe vehet külső szakcéget is, ami javasolt is.

Magasban

A magasban végzett munka gyakori formája, amikor valamilyen személyemelőből történik a munkavégzés. Az emelőgépekre vonatkozó, 47/1999 GM rendelet (Emelőgépbiztonsági szabályzat) leírja, hogy a gép esetleges meghibásodása, a magasban „ragadása” esetén a munkavállalóknak elvárási időn belül le kell tudniuk menekülni, önmentést kell tudniuk végrehajtani. A rendelet feltételezi, hogy a gép vészleeresztő funkciója sem működik, így egy teljesen független megoldást kell alkalmazni. Ilyen eszköz a GZKME-01 Mentőereszkedő eszköz, ami többféle hosszúságú kötéllel kapható. A rendelet leírja azt is, hogy a munkavállalókkal időszakonként (munkavédelemi oktatásoknál az időszakonként az legtöbbször éves periódust jelent) gyakoroltatni is kell ennek használatát. Ezzel az eszközzel hatékony önmentést tudunk végezni nemcsak személyemelőből, de akár toronydaruból is. Valamint alkalmas esetleges társmentésre is, amennyiben társunkat szükséges a térszintre juttatni.

Mélyben

A menekülést, mentést a mélyben történő munkavégzés esetén is el kell tudnunk végezni. Ez sok esetben olyan eszközrendszerrel történik, amit már a normál munkavégzés során is alkalmazunk. Például nem tudunk máshogy lejutni egy akna aljára. Ilyen esetekben hasznos lehet a GZKBX-16-os csomag, ami tartalmazza az összes szükséges eszközt a kényelmes munkavégzéshez és egyben a hatékony, esetleges kimenekítéshez is. Ebben az esetben viszont nem tudunk önmentésről beszélni, hanem mindig egy figyelő, mentő személy fog tudni a mélyből gyorsan a felszínre jutni.